CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2155/ QĐ-UBND
Ngày kư

31/08/2017

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Ban hành quy chế hoạt động của Ban Ban chỉ đạo pḥng, chống tội phạm, tệ nạn xă hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2155.pdf 813(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470