CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 695/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/03/2016

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu V/v thành lập Ban chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai thực hiện "phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lănh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong t́nh h́nh mới"
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

695.pdf 106(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470