CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 352/ QĐ-UBND
Ngày kư

07/03/2013

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lư nhà nước cho cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên, giai đoạn 2013-2015
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

352.pdf 3085(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470