CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 215/ QĐ-UBND
Ngày kư

05/02/2007

Người kư Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu Phê duyệt Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, học sinh dân tộc thiểu số nội trú, người tàn tật năm 2007
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
4. QĐ 215 TỈNH.doc 36(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 215 TỈNH.doc 86(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470