CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 105/ 1998/QĐ-UB
Ngày kư

22/08/98

Người kư PCT- Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu v/v Quy định mức thu học phí ngành học Mầm non và Phổ thông Công lập
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
105_1998_QD_UB.doc 32(Kbytes)
105_1998_QD_UB_QUYDINH_KEMTHEO.doc 41(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470