CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1705/ QĐ-UBND
Ngày kư

13/07/2017

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập; chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1705.pdf 169(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470