CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 53/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

25/05/2005

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Về cán bộ không chuyên trách xă, phường, thị trấn; Cán bộ không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

QD53.pdf 2123(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470