CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2465/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/11/2014

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu V/v công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2465.pdf 101(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470