CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 164/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

30/12/2005

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu V/v : ban hành Quy định quản lư ,cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh B́nh Phước.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD164.pdf 388(Kbytes)
QD164 - Quy dinh.pdf 2715(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470