CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2982/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/12/2010

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu về việc phê duyệt Phương án tổng thể và Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án khu bảo tồn văn hoá dân tộc S’tiêng sok Bom Bo
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD 2982.doc 39(Kbytes)
KT QD 2982.doc 73(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470