CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2845/ QĐ-UBND
Ngày kư

17/12/2015

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lư, thanh lư tài sản thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh BP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2845.pdf 706(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470