CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2699/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/11/2010

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Suối Giai
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2699.PDF 224(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470