CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1592/ QĐ-UBND
Ngày kư

09/08/2012

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh B́nh Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1592.doc 82(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470