CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2725/ QĐ-UBND
Ngy k

25/11/2010

Người k Bi Văn Danh
Trch yếu vv thu hồi GCNQSD đất của Cty TNHH MTV cao su Ph Riềng , cho thu v cấp GCNQSD đất cho Cty cổ phần đầu tư xy dựng cao su Ph Thịnh để xy dựng trụ sở
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2725.PDF 77(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470