CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2332/ QĐ-UBND
Ngày kư

12/11/2007

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu Về việc thu hồi đất của các hộ gia đ́nh, cá nhân, đất giao thông tại phường Tân Phú, giao UBND thị xă Đồng Xoài quản lư
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
07. QĐ 2332TỈNH.doc 42(Kbytes)
PhulucQD23320001.pdf 1553(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470