CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3266/ QĐ-UBND
Ngày kư

20/12/2016

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lư của ngành Kế hoạch & Đầu tư trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
3266.pdf 66(Kbytes)
85 - TTHC So Ke hoach va Dau tu.doc 7199(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470