CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2214/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/10/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định thu hồi đất do Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú quản lư, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xây dựng căn cứ Hậu cần-kỹ thuật Khu vực pḥng thủ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố ĐX
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2214.pdf 107(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470