CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2427/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/10/2018

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt đề án quy định quản lư theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp LEDANA, thuộc quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2427.pdf 584(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470