CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2751/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/12/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Ngọc Ánh (trước đây là doanh nghiệp tư nhân Ngọc Ánh), đồng thời cho Công ty TNHH xăng dầu Trí Nhân thuê đất để xây dựng Trạm xăng dầu
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2751.pdf 121(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470