CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2231/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/11/2013

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND huyện Lộc Ninh và UBND một số xă, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2231.pdf 64(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470