CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 18/ 2006/CT-UBND
Ngày kư

29/09/2006

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu về việc thực hiện tháng hành động vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường pḥng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh B́nh Phước.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

CHITHI 18 TINH.doc 32(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470