CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2508/ QĐ-UBND
Ngày kư

07/12/2007

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu Về việc điều chỉnh một số cụm của quy hoạch chi tiết khu dân cư ấp 1, xă Tiến Thành, thị xă Đồng Xoài đă được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2729/QĐ-UB ngày 02/11/2000
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

14. QĐ 2508 TỈNH.doc 31(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470