CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3341/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/11/2009

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Đổi tên Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Phước Long thành Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thị xă Phước Long.
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD3341.doc 37(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470