CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2204/ QĐ-UBND
Ngày kư

04/09/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, đồng thời giao Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh quản lư để đầu tư xây dựngg các hạng mục công tŕnh hồ cứa nước Bù Tam thuộc dự án cụm công nghiệp thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh BP
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2204.pdf 2461(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470