CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 775/ QĐ-UBND
Ngày kư

09/05/2007

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006 - 2010) huyện Đồng Phú
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QĐ 775 TỈNH.doc 239(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470