CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2386/ QĐ-UBND
Ngày kư

04/11/2008

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy lợi Phước Ḥa - Hạng mục Ḷng hồ, thuộc địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

13. QĐ 2386 TINH.doc 93(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470