CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2257/ QĐ-UBND
Ngày kư

10/09/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng Khu trung tâm hành chính tỉnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh BP
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2257.pdf 1864(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470