CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1383/ QĐ-UBND
Ngày kư

11/08/2006

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi ,giết mổ , chế biến và tiêu thụ: Trâu, ḅ và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh B́nh Phước giai đoạn 2006-2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QĐ TINH 1383.doc 42(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470