CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1350/ QĐ-UBND
Ngày kư

05/06/2017

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Phê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lư theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A-Khu Phim trường kết hợp du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch, xă Đồng Nai, huyện Bù Đăng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1350.pdf 431(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470