CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 962/ QĐ-UBND
Ngày kư

06/06/2013

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Băi bỏ Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lư dự án Phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia Mập
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

962.doc 35(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470