CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1299/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/05/2011

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán lập đề án nâng cấp đô thị Đồng Xoài đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại III giai đoạn 2011- 2015
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 1299.doc 69(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470