CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2404/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/08/2009

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt HSMT gói thầu số 02 đoạn từ Km 7 + 000 đến Km 15 + 000 thuộc Dự áa: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn từ Chốt Kiểm lâm (Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ) đến Bù Gia Mập, huyện Phước Long, tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2404.PDF 68(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470