CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2688/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/12/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoàng Long chuyển đổi h́nh thức thuê đất để xây dựng nhà máy chế biến tinh bột ḿ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2688.pdf 89(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470