CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1239/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/05/2011

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh B́nh Phước giai đoạn 2011- 2020
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1239.doc 77(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470