CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 98/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

24/08/2005

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu V/v bổ sung vốn đầu tư (nguồn IDA) cho các xă và huyện thuộc Dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" sau đánh giá giữa kỳ.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD98.pdf 1875(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470