CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2701/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/11/2010

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu vv phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục Xây dựng 02 pḥng học tiểu học thôn 8 xă Nghĩa Trung
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2701.PDF 88(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470