CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 57/ 1998/QĐ-UB
Ngày kư

12/05/98

Người kư PCT-Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu v/v Ban hành Qui định tạm thời về tổ chức quản lí và cấp phép hành nghề vận tải hành khách công cộng bằng phương tiện mô tô 2 bánh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
57_1998_QD_UB.doc 23(Kbytes)
57_1998_QD_UB_QUIDINH_KEMTHEO.doc 36(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470