CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1783/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/07/2011

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt phương án GPMB tổng thể tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng QL 14 đoạn thị xă Đồng Xoài (Km 970+600) đến trung tâm hành chính huyện Chơn Thành (Km994+188) theo h́nh thức BOT
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 1783.doc 94(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470