CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1375/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/06/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Thành lập Hội đồng tư vấn, tuyển chọn thực hiện đề tài "âm nhạc của người Stiêng B́nh Phước - Khảo sát, bảo tồn và phát triển"
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1375.pdf 1297(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470