CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 293/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/02/2013

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Về việc bổ sung, thủ tục hành chính và thay thế mẫu đơn, tờ khai tại bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện, cấp xă được ban hành theo Quyết định số 2056/QĐ-UBND và Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

qd 293.doc 215(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470