CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 741/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/04/2012

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí xây dựng bổ sung cột mốc cảnh báo lũ cho hạ lưu hồ Srok Phu Miêng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 741.doc 83(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470