CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2172/ QĐ-UBND
Ngày kư

19/10/2007

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng thể Dự án Đường giao thông từ Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành đi xă Minh Hưng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
05. QĐ 2172 TỈNH.doc 80(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 2172 TỈNH.doc 39(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470