CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2677/ QĐ-UBND
Ngày kư

31/12/2013

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Về việc công bố Danh mục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lư của Sở Tư pháp tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
2014-01-08 (1).pdf 6544(Kbytes)
2014-01-08 (2).pdf 5329(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470