CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1699/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/07/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, đồng thời giao UBND huyện Lộc Ninh quản lư để thực hiện dự án Khu đô thị - Hành chính - Thương mại - Dịch vụ - dân cư huyện Lộc Ninh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1699.pdf 3436(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470