CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 254/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/02/2013

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 khu du lịch sinh thái Bù Đốp - Bù Gia Mập
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
Qd 254.doc 76(Kbytes)
kt qd 254.xls 23(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470