CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 406/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/02/2011

Người kư Bùi Văn Thạch
Trích yếu thành lập Hội đồng xét chọn tổ chức, cá nhân chủ tŕ thực hiện đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả quản lư Nhà nước về an ninh quốc gia đối với hoạt động của đạo tin lành trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

406.PDF 74(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470