CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2969/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/12/2015

Người kư Trần Ngọc Trai
Trích yếu v/v phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Cty Cổ phần Sản xuất - Xây dựng - Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương Vương, xă Minh Hưng, huyện Chơn Thành
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2969.pdf 95(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470