CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1288/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/05/2011

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến mủ cao su công suất 20.000 tấn/năm Cty Cổ phần Việt Sing, tại xă Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1288.pdf 152(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470