CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 860/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/05/2013

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
, ,
qd 860.doc 39(Kbytes)
kt 860.1.doc 587(Kbytes)
kt 860 2.doc 312(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470