CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 115/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

29/09/2005

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v ban hành Quy chế quản lư các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh B́nh Phước.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD115.pdf 1740(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470